Styre i NOR HK

Leder: Simen Kleiving

Nestleder: Patrik Bones

Sportslig leder: Maria Bostad Dahl

Medlemsansvarlig: Siren Eilertsen Stokland

Anders Horne

Jessica Melin Grødahl

Frank Gulstad

Katrine Sten

Julie Jæger

Håvard Kleiving

Våre samarbeidspartnere

Sparebanken 68 Grader Nord
Intersport
Nordkraft
Amfi Narvik
Polar Kraft